HUB-NET
Instalacje Teleinformatyczne

HUB-NET - powstał 13.10.1992 roku jako firma świadcząca usługi z zakresu budowy i modernizacji instalacji elektrycznych oraz telekomunikacyjnych. W marcu 1995 roku rozszerzono zakres o prace przy budowie systemów teleinformatycznych dla okablowania strukturalnego sieci komputerowych i telefonicznych i zawarto pierwsze umowy między innymi z firmą Apexim, a w 1996 roku z firmą ComputerLand Poland S.A. o współpracy w zakresie wykonywania właśnie nowo powstających w tym okresie systemów okablowania dla sieci komputerowych (AT&T, Mod-Tap, Alcatel, Belden, Panduit, Optimus, Hubbel, ZPAS, R&M, Krone, Madex), towarzyszących im instalacji wydzielonych (dedykowanych) sieci energetycznych, a także i prac telekomunikacyjnych (niewielkie centrale telefoniczne, złącza kablowe i inne). HUB-NET w tym okresie występował w charakterze podwykonawcy, jednak w wielu inwestycjach brał udział w budowie instalacji na zlecenie Inwestora Bezpośredniego. W ciągu wielu lat pracy w ww. zakresie podpisano dużo nowych umów o współpracy i wykonano ponad kilkaset instalacji w różnych systemach okablowania umacniając swoją pozycję na rynku usług teleinformatycznych w całym kraju HUB-NET oświadcza, że jako podmiot profesjonalnie zajmujący się wykonawstwem usług instalatorskich, zobowiązuje się do starannego działania w zakresie niezbędnym dla wykonania powierzonych prac oraz gwarantuje odpowiednie zaangażowanie i przygotowanie merytoryczne osób wykonujących powierzone czynności.

W przypadku nawiązania współpracy z HUB-NET zobowiązujemy się :
" realizować powierzone mu prace zgodnie z doręczonym mu Projektem Technicznym
" przestrzegać terminów wykonania poszczególnych obowiązków ustalonych postanowieniami
" wykonywać powierzone mu prace zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz w sposób odpowiadający powszechnym zasadom dla instalacji elektrycznych i sygnałowych, z zachowaniem niezbędnej przy tego typu pracach staranności.

Jako Wykonawca, na czas realizacji kontraktu zatrudniamy Kierownika Budowy, do obowiązków którego należy w szczególności :
" kierowanie całością prac
" merytoryczny nadzór nad prowadzonymi pracami
" koordynacja dostaw materiałów
" sprawdzenie technicznej poprawności wykonania prac
" dokonywanie odbiorów wykonanych prac z udziałem przedstawiciela Inwestora Bezpośredniego, w tym sporządzania i podpisywania protokołów odbioru

Firma nasza w całym okresie działalności może pochwalić się wieloma sukcesami w zakresie instalacji niskoprądowych wykonując swe prace na potrzeby instytucji budżetowych, banków, urzędów, szkół i uczelni oraz odbiorców indywidualnych. Zapraszając do współpracy mamy nadzieję, że spełnimy oczekiwania w zakresie usług, które zechcą nam Państwo powierzyć. Wysoki poziom i rozsądna cena to dla nas najważniejsze.

 
 
Strona główna
Usługi
Pomiary
Certyfikaty
Galeria obrazów
Kontakt z nami
Partnerzy
HUB-NET Instalacje Teleinformatyczne